CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. To współczesna filozofia prowadzenia przedsiębiorstwa. Firma, która stosuje zasady CSR jest otwarta
i słucha tego, co ma do powiedzenia jej najbliższe otoczenie. Bycie odpowiedzialnym oznacza dbanie o określonych interesariuszy, do których można zaliczyć klientów, pracowników, społeczeństwo, czy środowisko naturalne.

W naszej firmie społeczna odopowiedzialność biznesu przejawia się dbaniem o środowisko i zadowoleniem naszych pracowników, a także etycznym postępowaniem w stosunku do klientów i konkurentów. Naszym celem jest, aby te działania na stałe wpisały się w strategię firmy.